BLOG

HOME /BLOG

23 thành ngữ Tiếng Anh thú vị về thời tiết có thể bạn chưa biết

Thành ngữ tiếng Anh luôn khiến cho người học bất ngờ về ý nghĩa của chúng. Cũng chứa những từ như: “mây”, “mưa”, “gió”,… nhưng các thành ngữ dưới đây lại không mấy liên quan tới thời tiết.

65 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong quán cà phê

65 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong quán cà phê

ƯU ĐÃI LỚN NHẤT TRONG NĂM MỪNG SINH NHẬT E-SPACE LẦN THỨ 5

ƯU ĐÃI LỚN NHẤT TRONG NĂM MỪNG SINH NHẬT E-SPACE LẦN THỨ 5

Học tiếng Anh giao tiếp như thế nào cho hiệu quả

Học tiếng Anh giao tiếp như thế nào cho hiệu quả

Xem tất cả(224)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
01:56 23/07/2017

Đã đánh giá (TINA): ok

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
01:46 23/07/2017

Đã đánh giá (TINA): ok

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
14:22 22/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): he's so funny

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
12:18 22/07/2017

Đã đánh giá (ANA): good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
12:02 22/07/2017

Đã đánh giá (ANA): good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
12:45 22/07/2017

Đã đánh giá (ANA): good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
12:27 22/07/2017

Đã đánh giá (ANA): Good

Vương Thùy Dương

1 2 3 4 5
11:48 22/07/2017

Đã đánh giá (TINA): great!!!! Love you!!!

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
05:22 22/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): thank you teacher

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
01:04 22/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Good

Duyên Nguyễn

1 2 3 4 5
15:38 21/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): I'm study with you so great..Thanks teacher

Duyên Nguyễn

1 2 3 4 5
15:42 21/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): I'm study with you so good, You so lovely , You are terrific. Thanks teacher.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
14:51 21/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very good, thanks for your help

Quỳnh Như Võ

1 2 3 4 5
13:46 21/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): ko học được

Phùng Thị Hậu

1 2 3 4 5
12:10 21/07/2017

Đã đánh giá (APRIL): she is good teacher! I like to learn with her!

Tran phuong linh

1 2 3 4 5
12:18 21/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Verry good !! I'm very happy thanks very much

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
07:31 21/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): Learning English with teacher Emma is always exciting. Making sentences with new words is not only interesting but funny as well, help me memorize longer.

chị Thoa

1 2 3 4 5
06:07 21/07/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): excellent teacher

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
03:45 21/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Very good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
02:11 21/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
02:56 21/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): good

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
02:30 21/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
02:10 21/07/2017

Đã đánh giá (APRIL): .

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:09 21/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
00:22 21/07/2017

Đã đánh giá (NEIL):

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
14:52 20/07/2017

Đã đánh giá (MARY): ok

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
14:38 20/07/2017

Đã đánh giá (MARY): good

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
14:19 20/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): good

Trần Phạm Quốc Hưng

1 2 3 4 5
12:25 20/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): It's so interesting to talk to you.

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
09:27 20/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It is very exciting to learn with you every time. You are great!

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
09:08 20/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It is very exciting to learn with you every time. You are great!

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
09:29 20/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): You are a teacher with broad knowledge in all areas so it is very easy to understand when learn from you. and you usually mention related my current job. Thanks to that I applied a lot in my work. Every day I am more confident. thank you so much.

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
09:05 20/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): You are a teacher with broad knowledge in all areas so it is very easy to understand when learn from you and you usually mention related my current job. Thanks to that I applied a lot in my work. Every day I am more confident. Thanh you so much.

Hà Nhi

1 2 3 4 5
06:22 20/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): friendly teacher, she corrected my voice and go fast but ringt way

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
06:57 20/07/2017

Đã đánh giá (TINA): ok

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
03:09 20/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
03:01 20/07/2017

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
03:54 20/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

PHAN ANH TU

1 2 3 4 5
19:19 19/07/2017

Đã đánh giá (TINA): She showed far so much enthusiasm despite being very late, I respect her for being professional. Cheer.

bagiax

1 2 3 4 5
15:10 19/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): great

Elisa

1 2 3 4 5
15:42 19/07/2017

Đã đánh giá (NINA): Thank you teacher Nina,you are good teacher

Hứa Vĩnh Bách

1 2 3 4 5
14:15 19/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Thank you very much.

Hứa Vĩnh Bách

1 2 3 4 5
14:59 19/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Excellent , you did very very good.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
13:06 19/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Hà Nhi

1 2 3 4 5
05:38 19/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): good teacher she is smiling all time, the sound very good

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
04:41 19/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): "back on feet" is a new interesting phrase that I will memmorize and use it. Thank you teacher.

Luu thi kim oanh

1 2 3 4 5
01:45 19/07/2017

Đã đánh giá (TRANG TRINH): so great!

Luu thi kim oanh

1 2 3 4 5
01:35 19/07/2017

Đã đánh giá (TRANG TRINH): so great!

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
00:23 19/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): good

LeCong

1 2 3 4 5
16:09 18/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): I love her lesson

LeCong

1 2 3 4 5
16:23 18/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): I love her leson.

Hứa Vĩnh Tùng

1 2 3 4 5
14:57 18/07/2017

Đã đánh giá (TINA): I like teacher Tina .

Nguyên Hồ

1 2 3 4 5
14:47 18/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): great

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
15:40 17/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): very enthusiatic

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:08 17/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:29 17/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:01 17/07/2017

Đã đánh giá (SHIENA): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:41 17/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:10 17/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
09:22 17/07/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Good

Nguyen Thuy Minh Tuyen

1 2 3 4 5
07:11 17/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Your pronunication is great!

Vương Thùy Dương

1 2 3 4 5
10:30 16/07/2017

Đã đánh giá (SHIENA): great!!!

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
03:15 16/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): ok

Hương Diệp

1 2 3 4 5
15:42 15/07/2017

Đã đánh giá (NINA): It's very excited to communicate with you.you are extremely thoughtful and enthusiastic.additionally, you look very young. Hope to see you soon.

Phùng Thị Hậu

1 2 3 4 5
09:36 15/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): She is good and funny teacher. I love to learn with her!

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
07:15 15/07/2017

Đã đánh giá (ANA): good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
07:37 15/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): Good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
07:24 15/07/2017

Đã đánh giá (ANA): Good

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
12:03 14/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): She is very good

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
11:54 14/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): good job

1 2 3 4 5
07:29 14/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): It's great to study with Mr Neil. He's so funny and open. He makes me speak english more confident. Thanks !

1 2 3 4 5
06:32 14/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): It is so interesting to study with Ms Claundine. she helps me speak english more confident. Thanks a lot!

Phạm Thị Kim Phượng

1 2 3 4 5
05:42 14/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): good

LeCong

1 2 3 4 5
03:45 14/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): I want to send my appreciation with 5 stars, but I don't know why it only showed 1 star :D i'm sorry

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
22:38 13/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Very good

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
15:24 13/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): exellent

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
15:20 13/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you very much

Hứa Vĩnh Tùng

1 2 3 4 5
13:36 13/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Wonderful!

Nguyên Hồ

1 2 3 4 5
10:55 12/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): Rất tốt

Nguyên Hồ

1 2 3 4 5
10:53 12/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): Rất tốt

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:40 12/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): good

Nguyễn Hằng Nga

1 2 3 4 5
04:20 12/07/2017

Đã đánh giá (SHIENA): rất hay, cô đã chỉnh những phát âm không chuẩn của mình. e cảm ơn cô

Tran Nhu Thoa

1 2 3 4 5
02:40 12/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): an interesting lesson with Ms.Mavic

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
02:15 12/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Very good

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
02:11 12/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Very good

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
00:53 12/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Exellent

LeCong

1 2 3 4 5
14:53 11/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): I like to discuss about speaking part 3 with you. Thank you so much!

Hứa Vĩnh Bách

1 2 3 4 5
13:04 11/07/2017

Đã đánh giá (TINA): She is very very great! When teacher Tina teaches her student, she is always happy.

Hứa Vĩnh Tùng

1 2 3 4 5
13:12 11/07/2017

Đã đánh giá (TINA): I like teacher Tina very much!

Hứa Vĩnh Tùng

1 2 3 4 5
13:49 11/07/2017

Đã đánh giá (TINA): She is very great. I am always happy with teacher Tina!

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
11:21 11/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): Pretty good

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
11:30 11/07/2017

Đã đánh giá (ANA): I like her method

thanh

1 2 3 4 5
08:50 11/07/2017

Đã đánh giá (TINA): so great!

LeCong

1 2 3 4 5
16:16 10/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Thank you so much!

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
14:40 10/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): gôod

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
12:41 10/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): She is very friendly

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
08:15 10/07/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Good

Tran Nhu Thoa

1 2 3 4 5
16:56 09/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): I'm motivated by your lesson ms Pearl. Nice to hear that you're living in VN now.

Linh

1 2 3 4 5
14:18 09/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): miss May is so cute

Bao Ngoc Huynh Tran

1 2 3 4 5
13:32 09/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): I like her so much ❤❤❤

Do Thi Hong Tham

1 2 3 4 5
12:33 09/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): she is so flexible, enthusiastic and professional. I realize that my speaking skill improve a lot after studying with her. thank you! I really have fancy on her explaination.

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
06:46 08/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): exellent

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
06:37 08/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): exellent

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
06:31 08/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): exellent

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
02:47 08/07/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): good

Tran Nhu Thoa

1 2 3 4 5
16:05 07/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): I feel inspired by your tonight lesson. Thank you Ms Carol

Linh

1 2 3 4 5
14:21 07/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): you are a funny teacher i hope you will always like that

Linh

1 2 3 4 5
14:56 07/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): you are so nice and i very love your lesson

Linh

1 2 3 4 5
14:27 07/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): i think you are very good teacher

Nguyễn Minh Việt Hoàng

1 2 3 4 5
09:07 07/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): thank you so much , you are good teacher

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
08:54 07/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Good

LeCong

1 2 3 4 5
04:37 07/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Thanks Jessica, i love to learn with her

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:52 07/07/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O~~

LeCong

1 2 3 4 5
08:42 06/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Thank you so much, May Nguyen!

Trần Thị Thu Nhân

1 2 3 4 5
15:39 05/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Tina is a good and funny teacher. I like to talk with her. Thanks Tina

Nguyên Hồ

1 2 3 4 5
15:07 05/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Bao Ngoc Huynh Tran

1 2 3 4 5
15:53 05/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): She made me excited about learning English .

Pham ngoc thanh trung

1 2 3 4 5
14:41 05/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): hom do mang kem co hoc duoc dau

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
05:29 05/07/2017

Đã đánh giá (PEARL): good jod

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
05:05 05/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
04:32 05/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): I totally agree that making sentences by using new words can help me memorize. It's a effective technique, teacher. Thank you.

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
02:49 05/07/2017

Đã đánh giá (TRANG TRINH): great

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
02:26 05/07/2017

Đã đánh giá (TRANG TRINH): good

Ngô Lý Huỳnh Phát

1 2 3 4 5
01:33 05/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): good

Ngô Lý Huỳnh Phát

1 2 3 4 5
01:30 05/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): teacher is ver good

Ngô Lý Huỳnh Phát

1 2 3 4 5
01:18 05/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): teacher is very happy

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:51 05/07/2017

Đã đánh giá (APRIL): .

Pham ngoc thanh trung

1 2 3 4 5
15:03 04/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): good

Ngọc Ánh

1 2 3 4 5
14:10 04/07/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Very good

Tòng Văn Tuân

1 2 3 4 5
12:49 04/07/2017

Đã đánh giá (EMMA): no further evaluation

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
06:10 04/07/2017

Đã đánh giá (JOY):

Bé Phúc

1 2 3 4 5
02:29 04/07/2017

Đã đánh giá (TRANG TRINH): great

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
00:08 04/07/2017

Đã đánh giá (GRAHAM): exellent

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
00:46 04/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Le Dieu Linh

1 2 3 4 5
09:05 03/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): she is very funny :>

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
08:41 03/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): Good

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
00:11 03/07/2017

Đã đánh giá (NEIL): very good

Bao Ngoc Huynh Tran

1 2 3 4 5
14:09 02/07/2017

Đã đánh giá (MAVIC): She's a good teacher ❤

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
12:34 02/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
12:24 02/07/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): good

Nguyễn Thị Phương Mai

1 2 3 4 5
12:08 02/07/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): exellent

LeCong

1 2 3 4 5
02:06 02/07/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): She is so graceful. She makes me love learning English. Thank you very much.

Đỗ Thuý Hồng

1 2 3 4 5
12:35 01/07/2017

Đã đánh giá (JESSICA): perfect

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
07:53 01/07/2017

Đã đánh giá (TINA): Tốt

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
07:37 01/07/2017

Đã đánh giá (TINA): very good

Nguyễn Thị Lệ Huyền

1 2 3 4 5
03:12 01/07/2017

Đã đánh giá (CAROL): Thank you for take care of my baby. She improve many things

Trần Tấn Phát

1 2 3 4 5
15:03 30/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): .

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
08:59 30/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
08:51 30/06/2017

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
08:42 30/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
08:24 30/06/2017

Đã đánh giá (NEIL):

Cao Nguyễn Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
05:05 30/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
04:40 30/06/2017

Đã đánh giá (PEARL): very good

Hứa Vĩnh Bách

1 2 3 4 5
02:22 30/06/2017

Đã đánh giá (TINA): Thanks

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
23:07 29/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM):

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
12:29 29/06/2017

Đã đánh giá (ANA): I feel happy when I join in your class. Great

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
10:49 29/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
10:36 29/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Tran phuong linh

1 2 3 4 5
06:16 29/06/2017

Đã đánh giá (MAVIC): I'm very happy . Thanks

Trung

1 2 3 4 5
03:29 29/06/2017

Đã đánh giá (ANA): Great Teacher! You always make interesting classes! Hope to see you in the next course! Wish you all the best!

Nguyễn Đức Huân

1 2 3 4 5
01:33 29/06/2017

Đã đánh giá (JOY): Ms JOY is very enthusiasm

đỗ phương thảo

1 2 3 4 5
00:36 29/06/2017

Đã đánh giá (TINA): Very good

Truong nguyen

1 2 3 4 5
15:21 28/06/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
14:14 28/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you very much

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
14:52 28/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you very much

Ngô Lý Huỳnh Phát

1 2 3 4 5
14:28 28/06/2017

Đã đánh giá (NEIL): teacher is very handsome

Ngô Lý Huỳnh Phát

1 2 3 4 5
12:04 28/06/2017

Đã đánh giá (NEIL): teacher is very well

David Khoi Nguyen

1 2 3 4 5
11:20 28/06/2017

Đã đánh giá (ANA): I like your method

Thảo

1 2 3 4 5
07:14 28/06/2017

Đã đánh giá (CAROL): She's very friendly and she always tries to create a comfortable learning environment for my son. Hope day by day my son can improve his speaking skills through this class.

Hua Nguyen Linh Chi

1 2 3 4 5
03:42 28/06/2017

Đã đánh giá (TINA): Tks

Nguyễn Đức Huân

1 2 3 4 5
01:03 28/06/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): Teacher is very fun and enthusiasm

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:11 28/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): ╮(╯▽╰)╭

LeCong

1 2 3 4 5
15:43 27/06/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): You are a fantastic teacher.

LeCong

1 2 3 4 5
15:12 27/06/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Thank you for your lesson, it really interested.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
14:33 27/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
13:27 27/06/2017

Đã đánh giá (PEARL): good

Trường Huỳnh

1 2 3 4 5
06:24 27/06/2017

Đã đánh giá (CAROL): Great

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1 2 3 4 5
15:22 24/06/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Good teacher!

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
13:26 24/06/2017

Đã đánh giá (CAROL): She is a good teacher

Nguyễn Minh Việt Hoàng

1 2 3 4 5
03:20 24/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Very Good !!!

Linh

1 2 3 4 5
16:18 23/06/2017

Đã đánh giá (NEIL): I'm highly appreciate your support for my daughter Cherry. Pronunciation is her problem that you can help her to be better. Thank you very much for your kind assistant.

Linh

1 2 3 4 5
16:14 23/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Cherry said she is very impressed by your kind assistant. We hope to co-operate with you in further lessons.

Linh

1 2 3 4 5
16:23 23/06/2017

Đã đánh giá (PEARL): Thank you very much for your enthusiasm and experience. My daughter Cherry is excited and I hope she can expose her English speaking skill because of your kind teaching.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
15:26 23/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Đỗ Thuý Hồng

1 2 3 4 5
13:12 23/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Teacher's very beautiful, friendly! See u soon!

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
11:09 23/06/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): thank you,teacher

Nguyễn Thị Bảo Chi

1 2 3 4 5
04:54 23/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Phùng Bá Phi

1 2 3 4 5
01:51 23/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thank you so much!

Phùng Bá Phi

1 2 3 4 5
01:35 23/06/2017

Đã đánh giá (NEIL): Thank you so much for funny and useful study

Tran phuong linh

1 2 3 4 5
16:34 22/06/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): I am very happy to study with you. See you again

Lê Thị Thuận

1 2 3 4 5
15:01 22/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): very good!

Nguyễn Thị Lệ Huyền

1 2 3 4 5
13:38 22/06/2017

Đã đánh giá (CAROL): Good teacher

Mai Thị Tuyết Trinh

1 2 3 4 5
12:30 22/06/2017

Đã đánh giá (SHIENA): I had a great time with you and learned a lot of new words today. I love to have another lesson with you next time. Thanks

LeCong

1 2 3 4 5
09:53 22/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): She's a fantastic teacher. I like her.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
03:43 22/06/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): ❀※❀※❀

Linh

1 2 3 4 5
15:26 21/06/2017

Đã đánh giá (JESSICA): great i hope you will come back

Linh

1 2 3 4 5
15:26 21/06/2017

Đã đánh giá (JESSICA): you are so amazing teacher

Linh

1 2 3 4 5
14:41 21/06/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): you are a wonderful teacher. Thanks for your teaching

Nguyễn Đức Hòa

1 2 3 4 5
07:23 21/06/2017

Đã đánh giá (NEIL): Very funny to learn with teacher Neil. He helped me a lot with pronunciation, too. Thank you!

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
07:51 21/06/2017

Đã đánh giá (EMMA): Part 2 is more difficult but I will try to practice more and more . Thank you teacher.

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP