BLOG

HOME /BLOG

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp lần đầu gặp gỡ

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp lần đầu gặp gỡ

Những cụm từ tiếng Anh quen thuộc trong tiếng Anh giao tiếp công sở

Những cụm từ tiếng Anh quen thuộc trong tiếng Anh giao tiếp công sở

23 cặp động từ trái nghĩa không thể bỏ qua khi học tiếng Anh

23 cặp động từ trái nghĩa không thể bỏ qua khi học tiếng Anh

Xem tất cả(240)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
20:32 23/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:39 22/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Linh Chi

1 2 3 4 5
21:24 22/02/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): good teacher

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
21:43 22/02/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): good

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
20:36 22/02/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ):

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
20:53 21/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great! Thank you so much.

Nguyễn Hoàng Linh Giang

1 2 3 4 5
20:02 21/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): good

Vũ Lê Thành

1 2 3 4 5
11:15 21/02/2018

Đã đánh giá (NINA): Good teacher

Nguyễn Hoàng Linh Giang

1 2 3 4 5
12:52 20/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): prefect

Nguyễn Thị Thu Hà

1 2 3 4 5
21:01 15/02/2018

Đã đánh giá (NEIL): thank you very much. You are very good at English and teaching English

Nguyễn Gia Bảo

1 2 3 4 5
08:14 15/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's ok

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:59 13/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Linh Chi

1 2 3 4 5
09:57 12/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): nice teacher:x

Linh Chi

1 2 3 4 5
09:15 12/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): goodteacher!

Linh Chi

1 2 3 4 5
09:47 12/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): nice teacher

Tam Le Do Minh

1 2 3 4 5
21:08 10/02/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): nice teacher

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:10 09/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
20:48 09/02/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Teacher very good

Nguyễn Thị Châu Khanh

1 2 3 4 5
19:56 09/02/2018

Đã đánh giá (TINA): =)

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
18:01 09/02/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Good!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
18:53 09/02/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Good!

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
15:09 09/02/2018

Đã đánh giá (ANA): My daughter herself is not talkative person. It’s her character, she likes her grandmother’s character. Even Vietnamese mother language, she often talks short & simple sentences. So, you continue teaching in order to give her more knowdleg for learning IELTS, don’t care so much her ability of fluency . Thanks alot Ana teacher.

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
08:17 09/02/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): thank for help me!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:17 08/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:28 08/02/2018

Đã đánh giá (APRIL): .

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
07:10 08/02/2018

Đã đánh giá (ROSE): thank for teache

Hoàng Yến Ngọc

1 2 3 4 5
22:52 07/02/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): thank you so much for your study today. I will try the next lesson ^-^ :)

Nguyễn Thu Giang

1 2 3 4 5
19:56 07/02/2018

Đã đánh giá (TINA): I love you Tina you are the good teacher I

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
17:30 07/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): good

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
07:37 07/02/2018

Đã đánh giá (PEARL): thanks for to teacher

Nguyễn Văn Thạnh

1 2 3 4 5
07:17 07/02/2018

Đã đánh giá (EMMA): Very good!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:25 06/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
14:43 06/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
14:37 06/02/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
14:31 06/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): .

Nguyễn Gia Bảo

1 2 3 4 5
15:51 04/02/2018

Đã đánh giá (ALLAN): Where country do you live?

Đỗ Lê Hồng Ngọc

1 2 3 4 5
15:27 03/02/2018

Đã đánh giá (ALLAN): Good teacher

Nguyễn Xuân Nhân

1 2 3 4 5
15:18 03/02/2018

Đã đánh giá (ROSE): teacher is very good

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
10:49 03/02/2018

Đã đánh giá (SHIRANI):

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:23 02/02/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She has a good teaching style and motivates learners to be better motivated

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:59 02/02/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches interresting

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:59 02/02/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great! Thank you so much

Bùi Duyên

1 2 3 4 5
15:27 02/02/2018

Đã đánh giá (JANE ): Rất tốt

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
13:53 02/02/2018

Đã đánh giá (MICKEY): thanks for help

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:55 02/02/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thanks♪(・ω・)ノ

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
22:31 01/02/2018

Đã đánh giá (JANE ):

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
16:22 01/02/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Wonderful!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
16:11 01/02/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Great!

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
12:51 01/02/2018

Đã đánh giá (MICKEY): thanks

Phan Thanh Vuong

1 2 3 4 5
09:19 01/02/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): she is a good teacher

Kim Dung

1 2 3 4 5
06:53 01/02/2018

Đã đánh giá (MICKEY): good teacher

Nguyễn Xuân Nhân

1 2 3 4 5
20:25 31/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): Great teacher

Linh Chi

1 2 3 4 5
16:41 31/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): nice

Linh Chi

1 2 3 4 5
16:22 31/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): good teacher

Linh Chi

1 2 3 4 5
16:02 31/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): nice teacher

nguyễn hữu công

1 2 3 4 5
13:21 31/01/2018

Đã đánh giá (MARY): Thank for your teaching

nguyễn hữu công

1 2 3 4 5
13:39 31/01/2018

Đã đánh giá (TRANGTRINH): Thank for your teaching. I learn many things from this lesson. She advise me how to pronounce exaclly and, give me some good documents

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
10:14 31/01/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
07:03 31/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): thank for help me

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:57 30/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good! Thank you so much.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:57 30/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good! Thank you so much.

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
18:27 30/01/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): i like ur class very much!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
10:40 30/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): .

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:35 30/01/2018

Đã đánh giá (ANA):

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:49 29/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:43 29/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Vo Xuan Nguyen

1 2 3 4 5
16:20 29/01/2018

Đã đánh giá (IWAN): A great teacher!

Le chinsu

1 2 3 4 5
21:10 28/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is a good teacher.

Truong Minh NGoc

1 2 3 4 5
21:10 28/01/2018

Đã đánh giá (PEARL): Tonight, Internet was too poor. I could not access. When I connected to skype, only 4 minutes left. The teacher said goodbye. Unfortunately.

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
19:08 28/01/2018

Đã đánh giá (MICKEY): thank you for helping me

Paul Nguyen

1 2 3 4 5
20:48 27/01/2018

Đã đánh giá (IWAN): he is a very kind teacher:)

Nguyen Chinh Hiep

1 2 3 4 5
19:49 27/01/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): thanks

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
19:25 27/01/2018

Đã đánh giá (MARY): thank you teacher

Nguyễn Thu Giang

1 2 3 4 5
15:29 27/01/2018

Đã đánh giá (TINA): great I love Tina very much

Đỗ Lê Hồng Ngọc

1 2 3 4 5
13:32 27/01/2018

Đã đánh giá (NEIL): He is very good teacher :) :)

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
11:13 27/01/2018

Đã đánh giá (ALLAN): .

BUI NGOC THIEN AN

1 2 3 4 5
10:47 27/01/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you teacher. My son like to learn with you.

BUI NGOC THIEN AN

1 2 3 4 5
10:43 27/01/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): thank you teacher, my son like to learn with you.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:27 27/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): .

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:26 26/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great! Thank you so much

nguyễn hữu công

1 2 3 4 5
12:39 26/01/2018

Đã đánh giá (MARY): Thank you very much!

Dao Tuan Minh

1 2 3 4 5
10:45 26/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Lovely

Đô Nga

1 2 3 4 5
10:43 26/01/2018

Đã đánh giá (IWAN): Excellent teacher!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:20 26/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): .

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:20 25/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks for everything

Nguyen Chinh Hiep

1 2 3 4 5
21:48 25/01/2018

Đã đánh giá (MAYNGUYEN): good

Nguyen Chinh Hiep

1 2 3 4 5
21:36 25/01/2018

Đã đánh giá (MAYNGUYEN): good

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
12:14 25/01/2018

Đã đánh giá (MARY): thanks

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
12:03 25/01/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): thanks

Hứa Thị Kim Phượng

1 2 3 4 5
22:10 24/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): She has a nice voice and really kind.

Tuấn Dũng

1 2 3 4 5
20:42 24/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): I very happy to talk about vegetable

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:13 23/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Dương Thị Diễm Tú

1 2 3 4 5
19:13 23/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): good

Nguyễn Thị Mơ

1 2 3 4 5
19:02 23/01/2018

Đã đánh giá (TINA): I love the way she teaches so much. She's given me lessons tailored to my need. She is really nice.

Nguyễn Thị Mơ

1 2 3 4 5
19:43 23/01/2018

Đã đánh giá (TINA): Excellent!

Minh Châu

1 2 3 4 5
16:50 23/01/2018

Đã đánh giá (ANA): Excellent teacher!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
15:47 23/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): (≧∇≦)

nguyet phan

1 2 3 4 5
13:05 23/01/2018

Đã đánh giá (TRANGTRINH): She is a great teacher

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:24 22/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:50 22/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

nguyễn hữu công

1 2 3 4 5
13:14 22/01/2018

Đã đánh giá (TINA): Thank for your teaching. I quiet are satisfied

Kim Dung

1 2 3 4 5
15:57 21/01/2018

Đã đánh giá (MICKEY): Ms Mickey is a good teacher, she learn to me carefully. She is very enthusiastic in the lessons, correct sentence and detailed pronunciation.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
18:15 20/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
18:01 20/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
13:16 20/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Thị Mơ

1 2 3 4 5
01:52 20/01/2018

Đã đánh giá (ALLAN): Teacher Allan can give us numerous magic tips to overcome IELTS speaking test. The way he teaches is really attractive and energizing. I highly recommend that teacher Allan would potentially be your best bet.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
23:18 19/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:00 19/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
15:44 19/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): ❀❀❀❀❀❀❀

Tạ Ngọc Thanh Văn

1 2 3 4 5
10:56 19/01/2018

Đã đánh giá (TINA): Love you!

Tạ Ngọc Thanh Văn

1 2 3 4 5
10:54 19/01/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Love you!

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:27 18/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:49 18/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): You great. Thank you so much

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
16:13 18/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Great!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
16:01 18/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Great!

Linh Chi

1 2 3 4 5
12:17 18/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): good teacher

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
11:05 18/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

BUI NGOC THIEN AN

1 2 3 4 5
10:12 18/01/2018

Đã đánh giá (MARY): thank you teacher!

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
21:45 17/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): today we have nice lesson , thank you a lot !!!

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
21:10 17/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE):

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
20:27 17/01/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
20:20 17/01/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): Good

Phan Thanh Vuong

1 2 3 4 5
10:06 17/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): she is a good teacher

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:03 17/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:49 17/01/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:42 17/01/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:34 17/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ):

hồ hữu long

1 2 3 4 5
22:03 16/01/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): great

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:09 16/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:02 16/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:07 16/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
15:14 16/01/2018

Đã đánh giá (TINA):

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
14:34 16/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks♪(・ω・)ノ

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:52 16/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:45 16/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

JESSICA

1 2 3 4 5
22:17 15/01/2018

Đã đánh giá (ROSE): Very Good!

Pham Thi Hai Yen

1 2 3 4 5
21:19 15/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): You are the very good teacher. You teach carefully in the pronunce. Thank you so much dear.

le thi phuong thao

1 2 3 4 5
21:21 15/01/2018

Đã đánh giá (ROSE): She is great!

Nguyên Tan Minh

1 2 3 4 5
19:17 15/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Exellent Teacher, I like your lesson very much, Thank you

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
18:28 15/01/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): She is very nice and enthusiam to help me. Thank you teacher Camelle.

Nguyễn Ngọc Thảo Trinh

1 2 3 4 5
11:44 15/01/2018

Đã đánh giá (NEIL): He’s the loveliest teacher I know hihi

Trân Nguyễn

1 2 3 4 5
23:13 14/01/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:47 14/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
16:24 14/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Tạ Ngọc Thanh Văn

1 2 3 4 5
20:46 13/01/2018

Đã đánh giá (TINA): Thank you very much! <3

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:12 13/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:05 13/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
14:48 13/01/2018

Đã đánh giá (JANE ):

Tuệ Thư

1 2 3 4 5
20:23 12/01/2018

Đã đánh giá (PEARL): she so a nice teacher. And I really like her character

Nguyễn Thị Châu Khanh

1 2 3 4 5
20:04 12/01/2018

Đã đánh giá (TINA): funny

Minh Châu

1 2 3 4 5
10:21 12/01/2018

Đã đánh giá (ANA): Giáo viên tốt, nhiệt tình, giải thích dễ hiểu

Đô Nga

1 2 3 4 5
10:35 12/01/2018

Đã đánh giá (IWAN): Giáo viên chữa ngay những lỗi sai cho học viên trong quá trình học

My

1 2 3 4 5
05:15 12/01/2018

Đã đánh giá (MARY): very nice

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:07 11/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:59 11/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:27 11/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
21:02 11/01/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Her Lecture very good

Linh Chi

1 2 3 4 5
21:05 11/01/2018

Đã đánh giá (JANE ): good teacher!

Lê Quyền

1 2 3 4 5
16:56 11/01/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): pretty good

thanh nim

1 2 3 4 5
11:44 11/01/2018

Đã đánh giá (MARY): great

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
21:27 10/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
21:21 10/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
21:15 10/01/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches comprehensively

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
21:57 10/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Excellent !!!

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
21:46 10/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Excellent !!! : D

Trương Ngọc Thủy

1 2 3 4 5
19:05 10/01/2018

Đã đánh giá (ZAKILÊ): Good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
16:53 10/01/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thank you

Nguyễn Thị Nguyêt

1 2 3 4 5
22:25 09/01/2018

Đã đánh giá (IWAN): Enthusiatic, patient and excellent teacher

Nguyễn Thị Nguyêt

1 2 3 4 5
22:28 09/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): The words as Enthusiatic, friendly, professional can not express what i want to talk about teacher Annie. She inspires me in learning english, tell me about interesting things in her country. Especially, she has used the most effective and practical topics that are very useful to improve my english for my job. I will learn with her until i can speak fluently english.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:39 09/01/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:36 09/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
21:57 09/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyen Thi Thu Ha

1 2 3 4 5
20:59 09/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Hi, thank you so much to teach me very carefully both on book and everything relating our life. You are an impression teacher and I would like to study with you for a long time. Thanks so much my dear.

Uyen Tran

1 2 3 4 5
12:11 09/01/2018

Đã đánh giá (ANNIE): You're an excellent teacher! You help me improving my English skills a lot. I enjoy all our lessons very much and the way you motivate me to keep studying English. Besides you have a very good knowledge of many fileds and have a large source of your own English materials, so you can teach me whatever I'd like to learn. And the most important is that you're very kindly and friendly, you make me feel like talking to friends without being afraid of making mistakes :) It's been very nice learning English with you, Teacher!

Bùi Duyên

1 2 3 4 5
11:03 09/01/2018

Đã đánh giá (JANE ): good

LÊ THỊ HÀ

1 2 3 4 5
09:49 09/01/2018

Đã đánh giá (JANE ): good teacher

Tạ Ngọc Thanh Văn

1 2 3 4 5
22:43 07/01/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you <3

Nguyễn Trọng Phương

1 2 3 4 5
13:52 07/01/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): Good

Nguyễn Trọng Phương

1 2 3 4 5
13:32 07/01/2018

Đã đánh giá (NEIL): He is one of the best teacher ...

Nguyễn Thị Châu Khanh

1 2 3 4 5
11:16 07/01/2018

Đã đánh giá (ELLA): GOOD TEACHER

NGuyễn Tuấn Minh

1 2 3 4 5
10:25 07/01/2018

Đã đánh giá (ANA): cô giáo nhiệt tình

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:40 07/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:31 07/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

nguyen loc

1 2 3 4 5
22:48 06/01/2018

Đã đánh giá (ROSE): good teacher

nguyen loc

1 2 3 4 5
22:41 06/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): good teacher

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
09:20 06/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Great!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
09:10 06/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Wonderful!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
09:02 06/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Excellent!

Lê Thị Bích Trâm

1 2 3 4 5
09:45 06/01/2018

Đã đánh giá (JOEAB ): Great!

JESSICA

1 2 3 4 5
22:40 05/01/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good!

nguyet phan

1 2 3 4 5
21:28 05/01/2018

Đã đánh giá (TRANGTRINH): She left a great impression on me

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
21:14 05/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
21:07 05/01/2018

Đã đánh giá (EVELYN ): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
19:33 05/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
19:25 05/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Thị Kim Xuân

1 2 3 4 5
14:10 05/01/2018

Đã đánh giá (TINA): Good

Nguyễn Đức Hòa

1 2 3 4 5
13:56 05/01/2018

Đã đánh giá (TINA): It's very nice to learn with Ms Tina. I hope we will have more classes together. Thank you!

Nguyễn Xuân Phi

1 2 3 4 5
10:02 05/01/2018

Đã đánh giá (MAVIC): She is a good teacher and enthusiasm with student

Hien Tran

1 2 3 4 5
23:48 04/01/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

hồ hữu long

1 2 3 4 5
23:13 04/01/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): great

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

3) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

4) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

5) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

6) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

7) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

8) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

9) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

10) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

11) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

12) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

13) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

14) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

15) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

16) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

17) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

18) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

19) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

20) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

21) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

22) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

23) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

24) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

25) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

26) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

27) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

28) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

29) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

30) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

31) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

32) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

33) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

34) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

35) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

36) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

37) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

38) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

39) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

40) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

41) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

42) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

43) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

44) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

45) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

46) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

47) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

48) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

49) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

50) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

51) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

52) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

53) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

54) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

55) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

56) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

57) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

58) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

59) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

60) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

61) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

62) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

63) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

64) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

65) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

66) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

67) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

68) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

69) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

70) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

71) Đặt tên ý nghĩa trong tiếng Anh Xem thêm

72) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

73) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

74) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

75) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

76) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

77) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

78) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

79) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

80) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

81) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

82) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

83) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

84) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

85) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

86) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

87) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

88) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

89) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

90) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

91) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

92) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

93) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

94) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

95) Tưng bừng Giáng Sinh, nhận ưu đãi hot! Xem thêm

96) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

97) 13 ưu điểm của học online Xem thêm

98) Từ vựng về chủ đề: Khách sạn Xem thêm

99) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

100) Dạy tiếng anh cho trẻ em tại nhà hiệu quả Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP